ข่าว

 • ผู้บริหาร KTBCS เยี่ยมคารวะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหารือเรื่องการสนับสนุนเทคโนโลยี สำหรับโครงสร้างพื้นฐานสำหรับงานทางด้านวิชาการและวิจัยให้กับมหาวิทยาลัย

  คุณวิสิทธิ์ รัตนสกุลดิลก กรรมการผู้จัดการ และ คุณภูษิต สระปัญญา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมคารวะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหารือเรื่องการสนับสนุนเทคโนโลยี สำหรับโครงสร้างพื้นฐานสำหรับงานทางด้านวิชาการและวิจัยให้กับมหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 ณ ห้องหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  มกราคม 20, 2022
 • KTBCS เดินหน้าโปรเจกต์ Digital Transformation

  ขณะนี้เรื่องสำคัญที่สุด ซึ่งผลักดันให้ทุกองค์กรต้องเร่ง Digital Transformation คือ การระบาดของไวรัส Covid-19 ที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายแง่มุม ทั้งพฤติกรรมการทำงาน วิถีชีวิตใหม่แบบ New Normal โดยธนาคารกรุงไทยมุ่งเน้นการทำ Digital Transformation อย่างจริงจังเพราะถือเป็นเรื่องสำคัญ นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการใช้นโยบาย Dual Speed ที่มี 2 แนวทางควบคู่กันคือ “เรือบรรทุกเครื่องบิน (Carrier) และ เรือเร็ว (Speed Boat)” ซึ่งทั้ง 2 เป็นนโยบายหลักที่จำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่พร้อมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าตามยุทธศาสตร์

  กรกฎาคม 25, 2021
 • KTBCS Certified ISO/IEC 20000-1:2018

     

  พฤษภาคม 18, 2021
 • KTBCS จัดงาน Vayu Day

  KTBCS ได้จัดงาน Vayu Day ขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ Innovation Lab บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. (พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิฑูรกลชิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานเทคโนโลยี บมจ.ธนาคารกรุงไทย กล่าวเปิดงาน และให้วิสัยทัศน์ ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ Cloud First ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย”

  ตุลาคม 27, 2020