ผู้บริหาร KTBCS เยี่ยมคารวะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหารือเรื่องการสนับสนุนเทคโนโลยี สำหรับโครงสร้างพื้นฐานสำหรับงานทางด้านวิชาการและวิจัยให้กับมหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคุณวิสิทธิ์ รัตนสกุลดิลก กรรมการผู้จัดการ และ คุณภูษิต สระปัญญา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมคารวะและหารือเรื่องการสนับสนุนเทคโนโลยี สำหรับโครงสร้างพื้นฐานสำหรับงานทางด้านวิชาการและวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 ณ ห้องหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : https://cmu.ac.th/th/article/a09d3694-279c-4f90-9f68-185d60635547