ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

 • บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด
  22/1 อาคารไสวบราวน์ 2 ซอยสุขุมวิท 1 ถนนสุขุมวิท
  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 • 02-646-8000

สมัครงาน

 • บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด
  22/1 อาคารไสวบราวน์ 2 ซอยสุขุมวิท 1 ถนนสุขุมวิท
  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 • 02-646-8000 ต่อ 4741, 4266