พนักงานปฏิบัติงานคลังอุปกรณ์ IT ประจำศูนย์บางบัวทอง (สัญญาจ้าง 1 ปี)

สนใจสมัครงาน กรุณาส่ง E-mail ระบุตำแหน่งงานที่สนใจ และแนบประวัติ (Resume) ส่งถึง hr.recruiting@ktbcs.co.th

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ควบคุม Stock การรับเข้า-เบิกจ่าย อุปกรณ์ IT และจัดส่งให้กับพนักงาน และสำนักงานสาขา
  • บันทึกข้อมูลด้านทะเบียนทรัพย์สินอุปกรณ์ IT
  • รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

  • เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 20 – 30 ปี
  • วุฒิ ปวส. –  ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • สามารถใช้งาน MS Office และเครื่องมืออุปกรณ์สำนักงานได้ดี
  • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถยกของหนักได้
  • มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในการให้บริการ
  • สามารถปฏิบัติงานที่ศูนย์บางบัวทอง และทำงานนอกเวลาได้