ผู้พิการ ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ Operator (สัญญาจ้าง 1 ปี)

สนใจสมัครงาน กรุณาส่ง E-mail ระบุตำแหน่งงานที่สนใจ และแนบประวัติ (Resume) ส่งถึง hr.recruiting@ktbcs.co.th

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ประสานงานผู้ที่มาติดต่องานกับทางบริษัท
 • รับและโอนโทรศัพท์ภายในองค์กร
 • ให้ข้อมูลหรือรายละเอียดของบริษัท
 • รับผิดชอบงานธุรการ เอกสาร หรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย อายุ 20 – 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. –  ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เป็นผู้พิการ (มีหนังสือรับรองการเป็นผู้พิการ) ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองในการเดินทางมาปฏิบัติงานได้
 • มีความสามารถในการสื่อสาร พูด ฟัง อ่าน เขียน ได้
 • สามารถใช้งาน MS Word – Excel ได้
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในการให้บริการ