สมัครงาน

job5

เราดูแลพนักงาน เสมือนหนึ่งเป็นคนในครอบครัว

KTBCS เราเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เราจึงเปิดรับบุคลากรที่มีศักยภาพ สามารถปรับตัวเท่าทันเทคโนโลยี มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์ในหน้าที่ (Integrity) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) มีความมุ่งมั่นใฝ่สำเร็จ (Efficiency) และมีความร่วมมือร่วมใจในการทำงานเป็นทีม (Collaboration) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุณภาพ

โดย KTBCS มีการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้ง Soft Skill และ Technical Skill ให้มีความพร้อมในการเติบโตในสายอาชีพ และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเราให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างยั่งยืน เราจึงใส่ใจดูแลพนักงานให้มีความสุขในการทำงานมากที่สุด เสมือนหนึ่งเป็นคนในครอบครัว

Working Atmospheres

บริษัท KTBCS ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบนถนนสุขุมวิท เดินทางสะดวก สามารถนั่งรถไฟฟ้าลงสถานีเพลินจิต เดินตามทางออกที่ 3 แล้วเข้าซอยสุขุมวิท 1

Skill Development

ที่ KTBCS มีเทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ทันสมัย ทำให้คนได้เรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาฝีมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ได้อย่างไม่เป็นรองใคร และยังส่งเสริมการพัฒนาด้าน Soft Skill ให้มีความพร้อมในการทำงาน และการเติบโตในสายอาชีพต่อไป

Internship Program

เรามีนโยบายรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสฝึกฝนและพัฒนาทักษะ หากสนใจเข้าร่วมโครงการฝึกงาน สามารถส่งเอกสารหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-646-8000 ต่อ 4266

Open positions

Database Administrator (SQL)
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
Technical Management
Read more กันยายน 2, 2021
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารจัดการเทคนิค
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
Technical Management
Read more สิงหาคม 25, 2021
System Engineer (VMware)
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
Technical Management
Read more สิงหาคม 18, 2021
Help Desk Officer
ถนนศรีอยุธยา
Call Center Department
Read more สิงหาคม 18, 2021
Full Stack Developer
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
Cloud Team
Read more มิถุนายน 4, 2021
Senior IT Security Compliance Officer
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
IT Security Compliance
Read more มิถุนายน 4, 2021
IT Security Lead
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
IT Security
Read more พฤษภาคม 1, 2021
Database Administrator (Oracle)
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
System Engineer
Read more เมษายน 28, 2021
DevOps Engineer
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
Cloud Team
Read more มีนาคม 15, 2021
CSOC Platform Administrator / Engineer
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
CSOC
Read more กุมภาพันธ์ 25, 2021
Security Operation Center Tier 1 – Tier 2
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
CSOC
Read more กุมภาพันธ์ 25, 2021
Threat Intelligence & Vulnerability Analyst
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
CSOC
Read more กุมภาพันธ์ 25, 2021
Threat Hunter
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
CSOC
Read more กุมภาพันธ์ 25, 2021
Digital Forensic & Investigator
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
CSOC
Read more กุมภาพันธ์ 25, 2021
CSOC Architect
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
CSOC
Read more กุมภาพันธ์ 25, 2021
Senior IT Auditor
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
IT Audit
Read more ตุลาคม 28, 2020
Cloud Engineer
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
Cloud
Read more ตุลาคม 17, 2020
Onsite Support (พนักงานชั่วคราว ระยะเวลา 4 เดือน)
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
Onsite Service
Read more สิงหาคม 19, 2021
Computer Operation Officer
พิบูลสงคราม / บางบัวทอง
Computer Operation
Read more มิถุนายน 30, 2021
ผู้พิการ ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ Operator (สัญญาจ้าง 1 ปี)
พิบูลสงคราม / บางบัวทอง
Computer Operation
Read more พฤศจิกายน 20, 2020