ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Title
ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โครงการ Wireless Branch พร้อมบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์
71.83 KB 5 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 22, 2022
ประกาศราคากลาง การเช่าเครื่อง PC, Notebook, Printer Laser, Passbook Printer และ Scanner สำหรับบมจ.ธนาคารกรุงไทย จำนวน 3,045 เครื่อง
69.52 KB 5 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 21, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบงาน Krungthai Contact Center , Branch Call Center และ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
70.84 KB 7 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 17, 2022
ประกาศราคากลาง การจ้างบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์แบบ Subscription สำหรับใช้ในการจัดเก็บไฟล์ (Big DataHadoop) พร้อมการบำรุงรักษาอุปกรณ์
70.91 KB 10 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 13, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์แบบ Subscription สำหรับอุปกรณ์ Internet Proxy เพื่อทดแทนอุปกรณ์ที่ End of Support พร้อมการบำรุงรักษาอุปกรณ์
72.90 KB 7 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 13, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ โครงการ Security Patch Management Improvement
69.84 KB 13 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 10, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ Storage สำหรับเครื่องแม่ข่าย IBM P Series สำหรับโครงการ Netbank & KCORP Growth และระบบงาน KGOV
41.58 KB 9 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 9, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทอุปกรณ์ Network และ Virtual Software สำหรับ IPS สำหรับโครงการ Cloud Autonomy พร้อมบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์
73.39 KB 7 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 8, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ HSM สำหรับโครงการ Infrastructure for Base 24
68.85 KB 6 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 8, 2022
ประกาศราคากลาง โครงการเช่าบริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ IBM Server Resource สำหรับระบบงาน BPGS
71.89 KB 10 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 7, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่อง Passbook Printer โครงการ CBS สำหรับหน่วยงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย
71.54 KB 5 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 23, 2022
ประกาศราคากลางการจ้างบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์แบบ Subscription Consolidate WAF พร้อมการบำรุงรักษาอุปกรณ์
74.71 KB 6 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 20, 2022
ประกาศราคากลางการจ้างบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์แบบ Subscription สำหรับ Virtual Firewall และ Virtual Load balancer พร้อมการบำรุงรักษาอุปกรณ์
73.92 KB 9 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 20, 2022
ประกาศราคากลาง จัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ SAN Storage สำหรับโครงการ BPGS Enhancement
70.24 KB 7 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 20, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และประเภทซอฟต์แวร์ อุปกรณ์รวมสัญญาณ (Network TAPs) สำหรับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบการบุกรุก พร้อมบริการสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ Subscription
69.48 KB 5 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 17, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ แบบ Subscription โครงการ Advance Threat Protection for Internet พร้อมการบำรุงรักษาอุปกรณ์
70.07 KB 5 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 11, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ Server ระบบงาน KTB Call Center
71.02 KB 3 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 11, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และประเภทซอฟต์แวร์ระบบ OpenStack Cloud Platform ส่วนต่อขยายโครงการวายุคลาวด์
40.01 KB 14 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 5, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระบบ User Management
69.33 KB 11 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 3, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ CA Autosys
71.62 KB 8 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 3, 2022
ประกาศราคากลาง การจ้างบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ แบบ Subscription ระบบ SAS/Access Interface to DB2 พร้อมการบำรุงรักษาอุปกรณ์ปี 2565
70.18 KB 10 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 3, 2022
ประกาศราคากลาง การเช่าบริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ IBM Server Resource สำหรับระบบงาน AnyID
72.11 KB 7 downloads
ประกาศราคากลาง เมษายน 27, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และประเภทซอฟต์แวร์ โครงการ Security Analysis Improvement (SIEM Improvement)
69.74 KB 9 downloads
ประกาศราคากลาง เมษายน 22, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ สำหรับโครงการ KTB Contact Center (Consolidate MA)
70.04 KB 9 downloads
ประกาศราคากลาง เมษายน 20, 2022
ประกาศราคากลางจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โครงการ Private Network Cloud (NSX)
69.74 KB 13 downloads
ประกาศราคากลาง เมษายน 12, 2022
ประกาศราคากลางการเช่าใช้บริการคู่สายวงจรเช่า Leased Line ประเภท MPLS ความเร็ว 50 Mbps จำนวน 1 วงจร พร้อมอุปกรณ์ Router เชื่อมต่อระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพร้อมบริการจัดการทางการเงินบนระบบ Krungthai Digital Platform
61.85 KB 6 downloads
ประกาศราคากลาง เมษายน 11, 2022
ประกาศราคากลางการจัดซื้อโครงการปรับปรุงเปลี่ยนระบบกล้อง CCTV เป็นแบบ IP
74.49 KB 12 downloads
ประกาศราคากลาง เมษายน 7, 2022
ประกาศราคากลางการจ้างบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ แบบ Subscription สำหรับโครงการ Enterprise Mobile Management (EMM) พร้อมการบำรุงรักษาอุปกรณ์
69.57 KB 7 downloads
ประกาศราคากลาง มีนาคม 29, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และประเภทซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ Firewall Appliance สำหรับโครงการ Network Infrastructure for New Tier III DC (BBT) และ Hybrid Cloud Network Infrastructure Management
74.69 KB 11 downloads
ประกาศราคากลาง มีนาคม 25, 2022
ประกาศราคากลาง จัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระบบ New GL ปี 2565
68.00 KB 9 downloads
ประกาศราคากลาง มีนาคม 18, 2022
ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้าง Outsource สำหรับปิดช่องโหว่ระบบ
70.59 KB 9 downloads
ประกาศราคากลาง มีนาคม 14, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ พร้อมซอฟต์แวร์ สำหรับโครงการขยาย Capacity และ Upgrade ระบบ Tape Library ปี 2565
70.09 KB 9 downloads
ประกาศราคากลาง กุมภาพันธ์ 9, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โครงการ Router/Switch Replacement พร้อมบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Subscription
73.73 KB 12 downloads
ประกาศราคากลาง มกราคม 28, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์ High Performance Computing Bare Metal Machine สำหรับโครงการ Queue System (Pilot Phase)
41.12 KB 15 downloads
ประกาศราคากลาง มกราคม 27, 2022
ประกาศราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารแบบ DWDM สำหรับโครงการ Cloud Autonomy 2 และ 3
70.53 KB 11 downloads
ประกาศราคากลาง มกราคม 26, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อสิทธิ์การใช้งาน Software Adobe จำนวน 24 หน่วย สำหรับบมจ.ธนาคารกรุงไทย
69.50 KB 9 downloads
ประกาศราคากลาง มกราคม 24, 2022
ประกาศราคากลาง จัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับหน่วยงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำนวน 431 เครื่อง
65.27 KB 14 downloads
ประกาศราคากลาง มกราคม 17, 2022
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างติดตั้งระบบ LAN และระบบไฟฟ้าที่สาขาและอาคารของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
65.83 KB 32 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง ธันวาคม 27, 2021
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ โอนย้ายแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ For CSOC Operation Room
51.23 KB 16 downloads
ประกาศราคากลาง ธันวาคม 21, 2021
ประกาศราคากลางการจัดซื้ออุปกรณ์ Bare Metal Machine สำหรับโครงการ Cloud Autonomy Extend Production Resource
69.55 KB 23 downloads
ประกาศราคากลาง พฤศจิกายน 1, 2021
ประกาศ โครงการการจัดจ้างบริการการโอนย้ายระบบงานบนเครื่อง IBM Server
27.91 KB 53 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง มีนาคม 26, 2021
การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ Network
31.82 KB 34 downloads
ประกาศราคากลาง ตุลาคม 12, 2020
การจ้างบริการ 2 Factor Authentication for VPN
23.11 KB 58 downloads
ประกาศราคากลาง ตุลาคม 12, 2020
การจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างรั้วกำแพงโครงการ New Tier III Modular DC (BBT)
23.88 KB 25 downloads
ประกาศราคากลาง ตุลาคม 6, 2020
โครงการเช่าใช้อุปกรณ์ Firewall and Switch สำหรับโครงการ DR กยศ.
24.18 KB 45 downloads
ประกาศราคากลาง กันยายน 7, 2020
เช่าใช้บริการ Internet SIM Card จำนวน 540 เลขหมาย สำหรับโครงการMobile EDC ของบมจ.ธนาคารกรุงไทย
26.34 KB 32 downloads
ประกาศราคากลาง กันยายน 7, 2020
Title
ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โครงการ Wireless Branch พร้อมบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์
71.83 KB 5 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 22, 2022
ประกาศราคากลาง การเช่าเครื่อง PC, Notebook, Printer Laser, Passbook Printer และ Scanner สำหรับบมจ.ธนาคารกรุงไทย จำนวน 3,045 เครื่อง
69.52 KB 5 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 21, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบงาน Krungthai Contact Center , Branch Call Center และ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
70.84 KB 7 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 17, 2022
ประกาศราคากลาง การจ้างบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์แบบ Subscription สำหรับใช้ในการจัดเก็บไฟล์ (Big DataHadoop) พร้อมการบำรุงรักษาอุปกรณ์
70.91 KB 10 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 13, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์แบบ Subscription สำหรับอุปกรณ์ Internet Proxy เพื่อทดแทนอุปกรณ์ที่ End of Support พร้อมการบำรุงรักษาอุปกรณ์
72.90 KB 7 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 13, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ โครงการ Security Patch Management Improvement
69.84 KB 13 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 10, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ Storage สำหรับเครื่องแม่ข่าย IBM P Series สำหรับโครงการ Netbank & KCORP Growth และระบบงาน KGOV
41.58 KB 9 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 9, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทอุปกรณ์ Network และ Virtual Software สำหรับ IPS สำหรับโครงการ Cloud Autonomy พร้อมบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์
73.39 KB 7 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 8, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ HSM สำหรับโครงการ Infrastructure for Base 24
68.85 KB 6 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 8, 2022
ประกาศราคากลาง โครงการเช่าบริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ IBM Server Resource สำหรับระบบงาน BPGS
71.89 KB 10 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 7, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่อง Passbook Printer โครงการ CBS สำหรับหน่วยงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย
71.54 KB 5 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 23, 2022
ประกาศราคากลางการจ้างบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์แบบ Subscription Consolidate WAF พร้อมการบำรุงรักษาอุปกรณ์
74.71 KB 6 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 20, 2022
ประกาศราคากลางการจ้างบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์แบบ Subscription สำหรับ Virtual Firewall และ Virtual Load balancer พร้อมการบำรุงรักษาอุปกรณ์
73.92 KB 9 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 20, 2022
ประกาศราคากลาง จัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ SAN Storage สำหรับโครงการ BPGS Enhancement
70.24 KB 7 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 20, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และประเภทซอฟต์แวร์ อุปกรณ์รวมสัญญาณ (Network TAPs) สำหรับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบการบุกรุก พร้อมบริการสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ Subscription
69.48 KB 5 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 17, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ แบบ Subscription โครงการ Advance Threat Protection for Internet พร้อมการบำรุงรักษาอุปกรณ์
70.07 KB 5 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 11, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ Server ระบบงาน KTB Call Center
71.02 KB 3 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 11, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และประเภทซอฟต์แวร์ระบบ OpenStack Cloud Platform ส่วนต่อขยายโครงการวายุคลาวด์
40.01 KB 14 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 5, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระบบ User Management
69.33 KB 11 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 3, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ CA Autosys
71.62 KB 8 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 3, 2022
ประกาศราคากลาง การจ้างบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ แบบ Subscription ระบบ SAS/Access Interface to DB2 พร้อมการบำรุงรักษาอุปกรณ์ปี 2565
70.18 KB 10 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 3, 2022
ประกาศราคากลาง การเช่าบริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ IBM Server Resource สำหรับระบบงาน AnyID
72.11 KB 7 downloads
ประกาศราคากลาง เมษายน 27, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และประเภทซอฟต์แวร์ โครงการ Security Analysis Improvement (SIEM Improvement)
69.74 KB 9 downloads
ประกาศราคากลาง เมษายน 22, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ สำหรับโครงการ KTB Contact Center (Consolidate MA)
70.04 KB 9 downloads
ประกาศราคากลาง เมษายน 20, 2022
ประกาศราคากลางจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โครงการ Private Network Cloud (NSX)
69.74 KB 13 downloads
ประกาศราคากลาง เมษายน 12, 2022
ประกาศราคากลางการเช่าใช้บริการคู่สายวงจรเช่า Leased Line ประเภท MPLS ความเร็ว 50 Mbps จำนวน 1 วงจร พร้อมอุปกรณ์ Router เชื่อมต่อระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพร้อมบริการจัดการทางการเงินบนระบบ Krungthai Digital Platform
61.85 KB 6 downloads
ประกาศราคากลาง เมษายน 11, 2022
ประกาศราคากลางการจัดซื้อโครงการปรับปรุงเปลี่ยนระบบกล้อง CCTV เป็นแบบ IP
74.49 KB 12 downloads
ประกาศราคากลาง เมษายน 7, 2022
ประกาศราคากลางการจ้างบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ แบบ Subscription สำหรับโครงการ Enterprise Mobile Management (EMM) พร้อมการบำรุงรักษาอุปกรณ์
69.57 KB 7 downloads
ประกาศราคากลาง มีนาคม 29, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และประเภทซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ Firewall Appliance สำหรับโครงการ Network Infrastructure for New Tier III DC (BBT) และ Hybrid Cloud Network Infrastructure Management
74.69 KB 11 downloads
ประกาศราคากลาง มีนาคม 25, 2022
ประกาศราคากลาง จัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระบบ New GL ปี 2565
68.00 KB 9 downloads
ประกาศราคากลาง มีนาคม 18, 2022
ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้าง Outsource สำหรับปิดช่องโหว่ระบบ
70.59 KB 9 downloads
ประกาศราคากลาง มีนาคม 14, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ พร้อมซอฟต์แวร์ สำหรับโครงการขยาย Capacity และ Upgrade ระบบ Tape Library ปี 2565
70.09 KB 9 downloads
ประกาศราคากลาง กุมภาพันธ์ 9, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โครงการ Router/Switch Replacement พร้อมบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Subscription
73.73 KB 12 downloads
ประกาศราคากลาง มกราคม 28, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์ High Performance Computing Bare Metal Machine สำหรับโครงการ Queue System (Pilot Phase)
41.12 KB 15 downloads
ประกาศราคากลาง มกราคม 27, 2022
ประกาศราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารแบบ DWDM สำหรับโครงการ Cloud Autonomy 2 และ 3
70.53 KB 11 downloads
ประกาศราคากลาง มกราคม 26, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อสิทธิ์การใช้งาน Software Adobe จำนวน 24 หน่วย สำหรับบมจ.ธนาคารกรุงไทย
69.50 KB 9 downloads
ประกาศราคากลาง มกราคม 24, 2022
ประกาศราคากลาง จัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับหน่วยงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำนวน 431 เครื่อง
65.27 KB 14 downloads
ประกาศราคากลาง มกราคม 17, 2022
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างติดตั้งระบบ LAN และระบบไฟฟ้าที่สาขาและอาคารของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
65.83 KB 32 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง ธันวาคม 27, 2021
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ โอนย้ายแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ For CSOC Operation Room
51.23 KB 16 downloads
ประกาศราคากลาง ธันวาคม 21, 2021
ประกาศราคากลางการจัดซื้ออุปกรณ์ Bare Metal Machine สำหรับโครงการ Cloud Autonomy Extend Production Resource
69.55 KB 23 downloads
ประกาศราคากลาง พฤศจิกายน 1, 2021
ประกาศ โครงการการจัดจ้างบริการการโอนย้ายระบบงานบนเครื่อง IBM Server
27.91 KB 53 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง มีนาคม 26, 2021
การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ Network
31.82 KB 34 downloads
ประกาศราคากลาง ตุลาคม 12, 2020
การจ้างบริการ 2 Factor Authentication for VPN
23.11 KB 58 downloads
ประกาศราคากลาง ตุลาคม 12, 2020
การจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างรั้วกำแพงโครงการ New Tier III Modular DC (BBT)
23.88 KB 25 downloads
ประกาศราคากลาง ตุลาคม 6, 2020
โครงการเช่าใช้อุปกรณ์ Firewall and Switch สำหรับโครงการ DR กยศ.
24.18 KB 45 downloads
ประกาศราคากลาง กันยายน 7, 2020
เช่าใช้บริการ Internet SIM Card จำนวน 540 เลขหมาย สำหรับโครงการMobile EDC ของบมจ.ธนาคารกรุงไทย
26.34 KB 32 downloads
ประกาศราคากลาง กันยายน 7, 2020
Title
ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โครงการ Wireless Branch พร้อมบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์
71.83 KB 5 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 22, 2022
ประกาศราคากลาง การเช่าเครื่อง PC, Notebook, Printer Laser, Passbook Printer และ Scanner สำหรับบมจ.ธนาคารกรุงไทย จำนวน 3,045 เครื่อง
69.52 KB 5 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 21, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบงาน Krungthai Contact Center , Branch Call Center และ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
70.84 KB 7 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 17, 2022
ประกาศราคากลาง การจ้างบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์แบบ Subscription สำหรับใช้ในการจัดเก็บไฟล์ (Big DataHadoop) พร้อมการบำรุงรักษาอุปกรณ์
70.91 KB 10 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 13, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์แบบ Subscription สำหรับอุปกรณ์ Internet Proxy เพื่อทดแทนอุปกรณ์ที่ End of Support พร้อมการบำรุงรักษาอุปกรณ์
72.90 KB 7 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 13, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ โครงการ Security Patch Management Improvement
69.84 KB 13 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 10, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ Storage สำหรับเครื่องแม่ข่าย IBM P Series สำหรับโครงการ Netbank & KCORP Growth และระบบงาน KGOV
41.58 KB 9 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 9, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทอุปกรณ์ Network และ Virtual Software สำหรับ IPS สำหรับโครงการ Cloud Autonomy พร้อมบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์
73.39 KB 7 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 8, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ HSM สำหรับโครงการ Infrastructure for Base 24
68.85 KB 6 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 8, 2022
ประกาศราคากลาง โครงการเช่าบริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ IBM Server Resource สำหรับระบบงาน BPGS
71.89 KB 10 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 7, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่อง Passbook Printer โครงการ CBS สำหรับหน่วยงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย
71.54 KB 5 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 23, 2022
ประกาศราคากลางการจ้างบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์แบบ Subscription Consolidate WAF พร้อมการบำรุงรักษาอุปกรณ์
74.71 KB 6 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 20, 2022
ประกาศราคากลางการจ้างบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์แบบ Subscription สำหรับ Virtual Firewall และ Virtual Load balancer พร้อมการบำรุงรักษาอุปกรณ์
73.92 KB 9 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 20, 2022
ประกาศราคากลาง จัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ SAN Storage สำหรับโครงการ BPGS Enhancement
70.24 KB 7 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 20, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และประเภทซอฟต์แวร์ อุปกรณ์รวมสัญญาณ (Network TAPs) สำหรับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบการบุกรุก พร้อมบริการสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ Subscription
69.48 KB 5 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 17, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ แบบ Subscription โครงการ Advance Threat Protection for Internet พร้อมการบำรุงรักษาอุปกรณ์
70.07 KB 5 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 11, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ Server ระบบงาน KTB Call Center
71.02 KB 3 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 11, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และประเภทซอฟต์แวร์ระบบ OpenStack Cloud Platform ส่วนต่อขยายโครงการวายุคลาวด์
40.01 KB 14 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 5, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระบบ User Management
69.33 KB 11 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 3, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ CA Autosys
71.62 KB 8 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 3, 2022
ประกาศราคากลาง การจ้างบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ แบบ Subscription ระบบ SAS/Access Interface to DB2 พร้อมการบำรุงรักษาอุปกรณ์ปี 2565
70.18 KB 10 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 3, 2022
ประกาศราคากลาง การเช่าบริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ IBM Server Resource สำหรับระบบงาน AnyID
72.11 KB 7 downloads
ประกาศราคากลาง เมษายน 27, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และประเภทซอฟต์แวร์ โครงการ Security Analysis Improvement (SIEM Improvement)
69.74 KB 9 downloads
ประกาศราคากลาง เมษายน 22, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ สำหรับโครงการ KTB Contact Center (Consolidate MA)
70.04 KB 9 downloads
ประกาศราคากลาง เมษายน 20, 2022
ประกาศราคากลางจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โครงการ Private Network Cloud (NSX)
69.74 KB 13 downloads
ประกาศราคากลาง เมษายน 12, 2022
ประกาศราคากลางการเช่าใช้บริการคู่สายวงจรเช่า Leased Line ประเภท MPLS ความเร็ว 50 Mbps จำนวน 1 วงจร พร้อมอุปกรณ์ Router เชื่อมต่อระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพร้อมบริการจัดการทางการเงินบนระบบ Krungthai Digital Platform
61.85 KB 6 downloads
ประกาศราคากลาง เมษายน 11, 2022
ประกาศราคากลางการจัดซื้อโครงการปรับปรุงเปลี่ยนระบบกล้อง CCTV เป็นแบบ IP
74.49 KB 12 downloads
ประกาศราคากลาง เมษายน 7, 2022
ประกาศราคากลางการจ้างบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ แบบ Subscription สำหรับโครงการ Enterprise Mobile Management (EMM) พร้อมการบำรุงรักษาอุปกรณ์
69.57 KB 7 downloads
ประกาศราคากลาง มีนาคม 29, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และประเภทซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ Firewall Appliance สำหรับโครงการ Network Infrastructure for New Tier III DC (BBT) และ Hybrid Cloud Network Infrastructure Management
74.69 KB 11 downloads
ประกาศราคากลาง มีนาคม 25, 2022
ประกาศราคากลาง จัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระบบ New GL ปี 2565
68.00 KB 9 downloads
ประกาศราคากลาง มีนาคม 18, 2022
ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้าง Outsource สำหรับปิดช่องโหว่ระบบ
70.59 KB 9 downloads
ประกาศราคากลาง มีนาคม 14, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ พร้อมซอฟต์แวร์ สำหรับโครงการขยาย Capacity และ Upgrade ระบบ Tape Library ปี 2565
70.09 KB 9 downloads
ประกาศราคากลาง กุมภาพันธ์ 9, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โครงการ Router/Switch Replacement พร้อมบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Subscription
73.73 KB 12 downloads
ประกาศราคากลาง มกราคม 28, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์ High Performance Computing Bare Metal Machine สำหรับโครงการ Queue System (Pilot Phase)
41.12 KB 15 downloads
ประกาศราคากลาง มกราคม 27, 2022
ประกาศราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารแบบ DWDM สำหรับโครงการ Cloud Autonomy 2 และ 3
70.53 KB 11 downloads
ประกาศราคากลาง มกราคม 26, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อสิทธิ์การใช้งาน Software Adobe จำนวน 24 หน่วย สำหรับบมจ.ธนาคารกรุงไทย
69.50 KB 9 downloads
ประกาศราคากลาง มกราคม 24, 2022
ประกาศราคากลาง จัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับหน่วยงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำนวน 431 เครื่อง
65.27 KB 14 downloads
ประกาศราคากลาง มกราคม 17, 2022
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างติดตั้งระบบ LAN และระบบไฟฟ้าที่สาขาและอาคารของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
65.83 KB 32 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง ธันวาคม 27, 2021
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ โอนย้ายแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ For CSOC Operation Room
51.23 KB 16 downloads
ประกาศราคากลาง ธันวาคม 21, 2021
ประกาศราคากลางการจัดซื้ออุปกรณ์ Bare Metal Machine สำหรับโครงการ Cloud Autonomy Extend Production Resource
69.55 KB 23 downloads
ประกาศราคากลาง พฤศจิกายน 1, 2021
ประกาศ โครงการการจัดจ้างบริการการโอนย้ายระบบงานบนเครื่อง IBM Server
27.91 KB 53 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง มีนาคม 26, 2021
การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ Network
31.82 KB 34 downloads
ประกาศราคากลาง ตุลาคม 12, 2020
การจ้างบริการ 2 Factor Authentication for VPN
23.11 KB 58 downloads
ประกาศราคากลาง ตุลาคม 12, 2020
การจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างรั้วกำแพงโครงการ New Tier III Modular DC (BBT)
23.88 KB 25 downloads
ประกาศราคากลาง ตุลาคม 6, 2020
โครงการเช่าใช้อุปกรณ์ Firewall and Switch สำหรับโครงการ DR กยศ.
24.18 KB 45 downloads
ประกาศราคากลาง กันยายน 7, 2020
เช่าใช้บริการ Internet SIM Card จำนวน 540 เลขหมาย สำหรับโครงการMobile EDC ของบมจ.ธนาคารกรุงไทย
26.34 KB 32 downloads
ประกาศราคากลาง กันยายน 7, 2020
Title
ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โครงการ Wireless Branch พร้อมบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์
71.83 KB 5 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 22, 2022
ประกาศราคากลาง การเช่าเครื่อง PC, Notebook, Printer Laser, Passbook Printer และ Scanner สำหรับบมจ.ธนาคารกรุงไทย จำนวน 3,045 เครื่อง
69.52 KB 5 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 21, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบงาน Krungthai Contact Center , Branch Call Center และ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
70.84 KB 7 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 17, 2022
ประกาศราคากลาง การจ้างบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์แบบ Subscription สำหรับใช้ในการจัดเก็บไฟล์ (Big DataHadoop) พร้อมการบำรุงรักษาอุปกรณ์
70.91 KB 10 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 13, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์แบบ Subscription สำหรับอุปกรณ์ Internet Proxy เพื่อทดแทนอุปกรณ์ที่ End of Support พร้อมการบำรุงรักษาอุปกรณ์
72.90 KB 7 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 13, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ โครงการ Security Patch Management Improvement
69.84 KB 13 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 10, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ Storage สำหรับเครื่องแม่ข่าย IBM P Series สำหรับโครงการ Netbank & KCORP Growth และระบบงาน KGOV
41.58 KB 9 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 9, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทอุปกรณ์ Network และ Virtual Software สำหรับ IPS สำหรับโครงการ Cloud Autonomy พร้อมบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์
73.39 KB 7 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 8, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ HSM สำหรับโครงการ Infrastructure for Base 24
68.85 KB 6 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 8, 2022
ประกาศราคากลาง โครงการเช่าบริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ IBM Server Resource สำหรับระบบงาน BPGS
71.89 KB 10 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 7, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่อง Passbook Printer โครงการ CBS สำหรับหน่วยงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย
71.54 KB 5 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 23, 2022
ประกาศราคากลางการจ้างบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์แบบ Subscription Consolidate WAF พร้อมการบำรุงรักษาอุปกรณ์
74.71 KB 6 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 20, 2022
ประกาศราคากลางการจ้างบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์แบบ Subscription สำหรับ Virtual Firewall และ Virtual Load balancer พร้อมการบำรุงรักษาอุปกรณ์
73.92 KB 9 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 20, 2022
ประกาศราคากลาง จัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ SAN Storage สำหรับโครงการ BPGS Enhancement
70.24 KB 7 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 20, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และประเภทซอฟต์แวร์ อุปกรณ์รวมสัญญาณ (Network TAPs) สำหรับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบการบุกรุก พร้อมบริการสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ Subscription
69.48 KB 5 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 17, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ แบบ Subscription โครงการ Advance Threat Protection for Internet พร้อมการบำรุงรักษาอุปกรณ์
70.07 KB 5 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 11, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ Server ระบบงาน KTB Call Center
71.02 KB 3 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 11, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และประเภทซอฟต์แวร์ระบบ OpenStack Cloud Platform ส่วนต่อขยายโครงการวายุคลาวด์
40.01 KB 14 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 5, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระบบ User Management
69.33 KB 11 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 3, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ CA Autosys
71.62 KB 8 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 3, 2022
ประกาศราคากลาง การจ้างบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ แบบ Subscription ระบบ SAS/Access Interface to DB2 พร้อมการบำรุงรักษาอุปกรณ์ปี 2565
70.18 KB 10 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 3, 2022
ประกาศราคากลาง การเช่าบริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ IBM Server Resource สำหรับระบบงาน AnyID
72.11 KB 7 downloads
ประกาศราคากลาง เมษายน 27, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และประเภทซอฟต์แวร์ โครงการ Security Analysis Improvement (SIEM Improvement)
69.74 KB 9 downloads
ประกาศราคากลาง เมษายน 22, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ สำหรับโครงการ KTB Contact Center (Consolidate MA)
70.04 KB 9 downloads
ประกาศราคากลาง เมษายน 20, 2022
ประกาศราคากลางจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โครงการ Private Network Cloud (NSX)
69.74 KB 13 downloads
ประกาศราคากลาง เมษายน 12, 2022
ประกาศราคากลางการเช่าใช้บริการคู่สายวงจรเช่า Leased Line ประเภท MPLS ความเร็ว 50 Mbps จำนวน 1 วงจร พร้อมอุปกรณ์ Router เชื่อมต่อระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพร้อมบริการจัดการทางการเงินบนระบบ Krungthai Digital Platform
61.85 KB 6 downloads
ประกาศราคากลาง เมษายน 11, 2022
ประกาศราคากลางการจัดซื้อโครงการปรับปรุงเปลี่ยนระบบกล้อง CCTV เป็นแบบ IP
74.49 KB 12 downloads
ประกาศราคากลาง เมษายน 7, 2022
ประกาศราคากลางการจ้างบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ แบบ Subscription สำหรับโครงการ Enterprise Mobile Management (EMM) พร้อมการบำรุงรักษาอุปกรณ์
69.57 KB 7 downloads
ประกาศราคากลาง มีนาคม 29, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และประเภทซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ Firewall Appliance สำหรับโครงการ Network Infrastructure for New Tier III DC (BBT) และ Hybrid Cloud Network Infrastructure Management
74.69 KB 11 downloads
ประกาศราคากลาง มีนาคม 25, 2022
ประกาศราคากลาง จัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระบบ New GL ปี 2565
68.00 KB 9 downloads
ประกาศราคากลาง มีนาคม 18, 2022
ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้าง Outsource สำหรับปิดช่องโหว่ระบบ
70.59 KB 9 downloads
ประกาศราคากลาง มีนาคม 14, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ พร้อมซอฟต์แวร์ สำหรับโครงการขยาย Capacity และ Upgrade ระบบ Tape Library ปี 2565
70.09 KB 9 downloads
ประกาศราคากลาง กุมภาพันธ์ 9, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โครงการ Router/Switch Replacement พร้อมบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Subscription
73.73 KB 12 downloads
ประกาศราคากลาง มกราคม 28, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์ High Performance Computing Bare Metal Machine สำหรับโครงการ Queue System (Pilot Phase)
41.12 KB 15 downloads
ประกาศราคากลาง มกราคม 27, 2022
ประกาศราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารแบบ DWDM สำหรับโครงการ Cloud Autonomy 2 และ 3
70.53 KB 11 downloads
ประกาศราคากลาง มกราคม 26, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อสิทธิ์การใช้งาน Software Adobe จำนวน 24 หน่วย สำหรับบมจ.ธนาคารกรุงไทย
69.50 KB 9 downloads
ประกาศราคากลาง มกราคม 24, 2022
ประกาศราคากลาง จัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับหน่วยงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำนวน 431 เครื่อง
65.27 KB 14 downloads
ประกาศราคากลาง มกราคม 17, 2022
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างติดตั้งระบบ LAN และระบบไฟฟ้าที่สาขาและอาคารของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
65.83 KB 32 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง ธันวาคม 27, 2021
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ โอนย้ายแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ For CSOC Operation Room
51.23 KB 16 downloads
ประกาศราคากลาง ธันวาคม 21, 2021
ประกาศราคากลางการจัดซื้ออุปกรณ์ Bare Metal Machine สำหรับโครงการ Cloud Autonomy Extend Production Resource
69.55 KB 23 downloads
ประกาศราคากลาง พฤศจิกายน 1, 2021
ประกาศ โครงการการจัดจ้างบริการการโอนย้ายระบบงานบนเครื่อง IBM Server
27.91 KB 53 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง มีนาคม 26, 2021
การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ Network
31.82 KB 34 downloads
ประกาศราคากลาง ตุลาคม 12, 2020
การจ้างบริการ 2 Factor Authentication for VPN
23.11 KB 58 downloads
ประกาศราคากลาง ตุลาคม 12, 2020
การจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างรั้วกำแพงโครงการ New Tier III Modular DC (BBT)
23.88 KB 25 downloads
ประกาศราคากลาง ตุลาคม 6, 2020
โครงการเช่าใช้อุปกรณ์ Firewall and Switch สำหรับโครงการ DR กยศ.
24.18 KB 45 downloads
ประกาศราคากลาง กันยายน 7, 2020
เช่าใช้บริการ Internet SIM Card จำนวน 540 เลขหมาย สำหรับโครงการMobile EDC ของบมจ.ธนาคารกรุงไทย
26.34 KB 32 downloads
ประกาศราคากลาง กันยายน 7, 2020
Title
ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โครงการ Wireless Branch พร้อมบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์
71.83 KB 5 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 22, 2022
ประกาศราคากลาง การเช่าเครื่อง PC, Notebook, Printer Laser, Passbook Printer และ Scanner สำหรับบมจ.ธนาคารกรุงไทย จำนวน 3,045 เครื่อง
69.52 KB 5 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 21, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบงาน Krungthai Contact Center , Branch Call Center และ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
70.84 KB 7 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 17, 2022
ประกาศราคากลาง การจ้างบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์แบบ Subscription สำหรับใช้ในการจัดเก็บไฟล์ (Big DataHadoop) พร้อมการบำรุงรักษาอุปกรณ์
70.91 KB 10 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 13, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์แบบ Subscription สำหรับอุปกรณ์ Internet Proxy เพื่อทดแทนอุปกรณ์ที่ End of Support พร้อมการบำรุงรักษาอุปกรณ์
72.90 KB 7 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 13, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ โครงการ Security Patch Management Improvement
69.84 KB 13 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 10, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ Storage สำหรับเครื่องแม่ข่าย IBM P Series สำหรับโครงการ Netbank & KCORP Growth และระบบงาน KGOV
41.58 KB 9 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 9, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทอุปกรณ์ Network และ Virtual Software สำหรับ IPS สำหรับโครงการ Cloud Autonomy พร้อมบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์
73.39 KB 7 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 8, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ HSM สำหรับโครงการ Infrastructure for Base 24
68.85 KB 6 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 8, 2022
ประกาศราคากลาง โครงการเช่าบริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ IBM Server Resource สำหรับระบบงาน BPGS
71.89 KB 10 downloads
ประกาศราคากลาง มิถุนายน 7, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่อง Passbook Printer โครงการ CBS สำหรับหน่วยงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย
71.54 KB 5 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 23, 2022
ประกาศราคากลางการจ้างบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์แบบ Subscription Consolidate WAF พร้อมการบำรุงรักษาอุปกรณ์
74.71 KB 6 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 20, 2022
ประกาศราคากลางการจ้างบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์แบบ Subscription สำหรับ Virtual Firewall และ Virtual Load balancer พร้อมการบำรุงรักษาอุปกรณ์
73.92 KB 9 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 20, 2022
ประกาศราคากลาง จัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ SAN Storage สำหรับโครงการ BPGS Enhancement
70.24 KB 7 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 20, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และประเภทซอฟต์แวร์ อุปกรณ์รวมสัญญาณ (Network TAPs) สำหรับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบการบุกรุก พร้อมบริการสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ Subscription
69.48 KB 5 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 17, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ แบบ Subscription โครงการ Advance Threat Protection for Internet พร้อมการบำรุงรักษาอุปกรณ์
70.07 KB 5 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 11, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ Server ระบบงาน KTB Call Center
71.02 KB 3 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 11, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และประเภทซอฟต์แวร์ระบบ OpenStack Cloud Platform ส่วนต่อขยายโครงการวายุคลาวด์
40.01 KB 14 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 5, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระบบ User Management
69.33 KB 11 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 3, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ CA Autosys
71.62 KB 8 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 3, 2022
ประกาศราคากลาง การจ้างบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ แบบ Subscription ระบบ SAS/Access Interface to DB2 พร้อมการบำรุงรักษาอุปกรณ์ปี 2565
70.18 KB 10 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 3, 2022
ประกาศราคากลาง การเช่าบริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ IBM Server Resource สำหรับระบบงาน AnyID
72.11 KB 7 downloads
ประกาศราคากลาง เมษายน 27, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และประเภทซอฟต์แวร์ โครงการ Security Analysis Improvement (SIEM Improvement)
69.74 KB 9 downloads
ประกาศราคากลาง เมษายน 22, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ สำหรับโครงการ KTB Contact Center (Consolidate MA)
70.04 KB 9 downloads
ประกาศราคากลาง เมษายน 20, 2022
ประกาศราคากลางจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โครงการ Private Network Cloud (NSX)
69.74 KB 13 downloads
ประกาศราคากลาง เมษายน 12, 2022
ประกาศราคากลางการเช่าใช้บริการคู่สายวงจรเช่า Leased Line ประเภท MPLS ความเร็ว 50 Mbps จำนวน 1 วงจร พร้อมอุปกรณ์ Router เชื่อมต่อระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพร้อมบริการจัดการทางการเงินบนระบบ Krungthai Digital Platform
61.85 KB 6 downloads
ประกาศราคากลาง เมษายน 11, 2022
ประกาศราคากลางการจัดซื้อโครงการปรับปรุงเปลี่ยนระบบกล้อง CCTV เป็นแบบ IP
74.49 KB 12 downloads
ประกาศราคากลาง เมษายน 7, 2022
ประกาศราคากลางการจ้างบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ แบบ Subscription สำหรับโครงการ Enterprise Mobile Management (EMM) พร้อมการบำรุงรักษาอุปกรณ์
69.57 KB 7 downloads
ประกาศราคากลาง มีนาคม 29, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และประเภทซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ Firewall Appliance สำหรับโครงการ Network Infrastructure for New Tier III DC (BBT) และ Hybrid Cloud Network Infrastructure Management
74.69 KB 11 downloads
ประกาศราคากลาง มีนาคม 25, 2022
ประกาศราคากลาง จัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระบบ New GL ปี 2565
68.00 KB 9 downloads
ประกาศราคากลาง มีนาคม 18, 2022
ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้าง Outsource สำหรับปิดช่องโหว่ระบบ
70.59 KB 9 downloads
ประกาศราคากลาง มีนาคม 14, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ พร้อมซอฟต์แวร์ สำหรับโครงการขยาย Capacity และ Upgrade ระบบ Tape Library ปี 2565
70.09 KB 9 downloads
ประกาศราคากลาง กุมภาพันธ์ 9, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โครงการ Router/Switch Replacement พร้อมบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Subscription
73.73 KB 12 downloads
ประกาศราคากลาง มกราคม 28, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์ High Performance Computing Bare Metal Machine สำหรับโครงการ Queue System (Pilot Phase)
41.12 KB 15 downloads
ประกาศราคากลาง มกราคม 27, 2022
ประกาศราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารแบบ DWDM สำหรับโครงการ Cloud Autonomy 2 และ 3
70.53 KB 11 downloads
ประกาศราคากลาง มกราคม 26, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อสิทธิ์การใช้งาน Software Adobe จำนวน 24 หน่วย สำหรับบมจ.ธนาคารกรุงไทย
69.50 KB 9 downloads
ประกาศราคากลาง มกราคม 24, 2022
ประกาศราคากลาง จัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับหน่วยงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำนวน 431 เครื่อง
65.27 KB 14 downloads
ประกาศราคากลาง มกราคม 17, 2022
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างติดตั้งระบบ LAN และระบบไฟฟ้าที่สาขาและอาคารของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
65.83 KB 32 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง ธันวาคม 27, 2021
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ โอนย้ายแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ For CSOC Operation Room
51.23 KB 16 downloads
ประกาศราคากลาง ธันวาคม 21, 2021
ประกาศราคากลางการจัดซื้ออุปกรณ์ Bare Metal Machine สำหรับโครงการ Cloud Autonomy Extend Production Resource
69.55 KB 23 downloads
ประกาศราคากลาง พฤศจิกายน 1, 2021
ประกาศ โครงการการจัดจ้างบริการการโอนย้ายระบบงานบนเครื่อง IBM Server
27.91 KB 53 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง มีนาคม 26, 2021
การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ Network
31.82 KB 34 downloads
ประกาศราคากลาง ตุลาคม 12, 2020
การจ้างบริการ 2 Factor Authentication for VPN
23.11 KB 58 downloads
ประกาศราคากลาง ตุลาคม 12, 2020
การจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างรั้วกำแพงโครงการ New Tier III Modular DC (BBT)
23.88 KB 25 downloads
ประกาศราคากลาง ตุลาคม 6, 2020
โครงการเช่าใช้อุปกรณ์ Firewall and Switch สำหรับโครงการ DR กยศ.
24.18 KB 45 downloads
ประกาศราคากลาง กันยายน 7, 2020
เช่าใช้บริการ Internet SIM Card จำนวน 540 เลขหมาย สำหรับโครงการMobile EDC ของบมจ.ธนาคารกรุงไทย
26.34 KB 32 downloads
ประกาศราคากลาง กันยายน 7, 2020