<!--Latest-->
    ขยายเวลาเชิญชวนเสนอราคา โครงการจ้างติดตั้งระบบ LAN และระบบไฟฟ้าที่สาขาและอาคารของบมจ.ธนาคารกรุงไทย ปี 2562
    ขยายเวลาเชิญชวนโครงการ IBM HW Server Refreshment
    โครงการจัดซื้อสิทธิ์การใช้งาน Software Adobe สำหรับหน่วยงานของธนาคารกรุงไทย
    โครงการจ้างบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Nessus Professional พร้อมบำรุงรักษา ครั้งที่ 2
    โครงการจัดหาสิทธิการใช้งาน Software License สำหรับ Google Map API for Business ปี 2561
    ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับบริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด (KTBLAW)
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภท HSM และซอฟต์แวร์สำหรับโครงการปรับปรุงระบบ Security สำหรับระบบงาน ATM ครั้งที่ 2
    การจัดจ้าง Manday เพื่อปรับปรุงระบบ DW เพื่อสนับสนุนโครงการ IAS 39 (ขยายเวลาครั้งที่ 1)
    โครงการเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล สำหรับประจำตำแหน่งผู้บริหาร เพื่อทดแทนรถยนต์ที่ครบอายุสัญญา (ปี 2557)
    การจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) 10KVA สำหรับหน่วยงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย