<!--Latest-->
    การจัดจ้าง Manday เพื่อปรับปรุงระบบ DW เพื่อสนับสนุนโครงการ IAS 39
    เชิญชวนเสนอราคา การจัดจ้าง Manday เพื่อพัฒนาระบบงาน iCust สำหรับโครงการ SME Transformation
    การจัดซื้อโครงการประกันชีวิตกลุ่มและประกันสุขภาพกลุ่ม สำหรับผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร พนักงานและครอบครัว ประจำปี 2558
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์สำหรับโครงการ HP Intel Consolidate
    การจัดจ้าง Manday เพื่อพัฒนาเพิ่มเติมระบบผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และการจัดเก็บเอกสารทรัพย์สิน
    การจัดจ้าง Manday เพื่อพัฒนาระบบ Product Knowledge ใน KTB Intranet ให้รองรับโครงการ Branch Communication Effectiveness
    การจัดหาสิทธิ์การใช้งานระบบ Google App for work
    การจัดจ้าง Manday เพื่อพัฒนาระบบ WU Agent and Settlement ให้รองรับการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศผ่าน Western Union
    การจัดจ้าง Manday เพื่อพัฒนาระบบ WU Agent and Settlement ให้รองรับการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศผ่าน Western Union
    การจัดจ้าง Manday เพื่อพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมรองรับ ATM Enhancement ปี 2557